Giv kirken et ’like’ - Budolfi er kommet på Facebook

Domkirken er nu at finde på de sociale medier. Den nye facebookside vil løbende blive opdateret med informationer om arrangementer i kirken. Du vil også kunne se billeder og læse historier om nogle af de mange begivenheder der finder sted. I efterårets løb har man eksempelvis kunne følge med i konfirmandernes altertavleprojekt.
Så giv os et like og få nyhederne med det samme.
Den nye side hedder Budolfi Kirke – Aalborg Domkirke og kan findes via facebook.com


 KONFIRM.DK
UNDERVISNING FOR BØRN OG UNGE I AALBORG
Konfirmander fra Klostermarksskolen bliver konfirmeret i Budolfi kirke - konfirmation ligger fast i Store Bededagsferien. 


SOGNEBLAD - efterårets tema "Der er grænser"

SE HELE EFTERÅRETS PROGRAM HER.


Forældre på barselsorlov og deres babyer er velkomne til

 

BABYSANG & VOKSENSNAK

med sognepræst Hanne Dahl og sangpædagog Anna Vestergaard.

STED: Folkekirkens Hus -  den 2. september, 7. oktober, 4. november, 2. december – kl. 10-12.

Der vil være kaffe, te, vand, frugt og boller. Det er gratis at deltage, og man møder bare op.

Den første mandag i hver efterårsmåned kl. 10-12 er der tid til både babysang og voksensnak. Har du lyst til at lave noget med din baby og samtidig få tanket dig selv op, så sker det ved flyglet i Folkekirkens Hus. 

Anna Vestergaard er sangpædagog og aktuel med udgivelse om børn, musik og sanser. Anna vil lave et sangprogram med fokus på sanserne. Medbring et tæppe som din baby kan ligge på.

Hanne Dahl er sognepræst og har arbejdet med børnelitteratur og filosofi i mange år. Hanne vil lave et oplæg til voksensnak, der hver gang vil have emne, som berører et centralt tema ved det at være menneske. Et miniforedrag, der tåler afbrydelse af babyer.


3 temaeftener i Klosterkirken efterår 2019

GUD OG MENESKE

Vi vil undersøge centrale begreber for forholdet mellem Gud og menneske. Det vil vi gøre gennem musik, salmer, teologi og kunst.
Musik ved organisterne Jørgen Ellekilde og Margrethe T. Østergaard, sang Morten Porsborg Rasmussen, tenor.

Den 1. oktober kl. 19

SKABNINGEN

ved sognepræst Hanne Dahl

Den 5. november kl. 19

DOMMEN

ved sognepræst Henriette Pedersen

Den 3. december kl. 19

FORVENTNINGEN

ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard


 

Få besøg af præsten

Længe før telefonens og internettets fødsel var det ret almindeligt, at præsten dagligt gik tur i sognet og kiggede ind til de sognebørn, der var syge, triste eller “bare” kom forbi for at hilse på; måske for sammen at drikke en tår kaffe og få en snak om løst og fast. Et sådan visit kaldes i kirkesprog for et husbesøg.

Et husbesøg er for livets skyld og handler derfor hverken om mission eller omvendelse. Det fortælles, at en gammel kone for mange år siden fik besøg af den lokale præst, og det var hun sådan set rigtig glad for. Men da præsten foreslog, at de skulle synge en salme, svarede hun, at det kunne han gøre med og for sig selv, så ville hun gå ud og lave kaffe til dem.

Så har du brug for en snak om sorger eller glæder, eller hvad der ellers hører livet til så kontakt en af sognets præster. Præsten er underlagt tavshedspligt og lægger gerne ører til alt, du ringer eller mailer bare. 
                                                                                                                                 Henriette Pedersen


Middagsværter søges!
Dine with a Dane – hvor mennesker og kulturer mødes!

Har du lyst til at møde mennesker på tværs af kulturer og nationaliteter?
Har du lyst til at invitere et par udenlandske studerende på middag?
Så tilmeld dig som middagsvært på www.praesten.aau.dk.

 

Du forpligter dig ikke til andet end denne ene middag - og hvem ved: måske bliver det så interessant et møde for begge parter, at I får lyst til at ses igen? Det kræver ingen særlige forudsætninger at være vært – dog er det en fordel, hvis du kan lidt engelsk.
Yderligere oplysninger:  studenterpræsterne Nanna holm og Christen Staghøj Sinding, praesten@adm.aau.dk , Tlf. 99409096
Efter tilmelding vil du blive kontaktet om den praktiske tilrettelæggelse af besøget hos dig. Det forventes, at du kan invitere på middag en aften du selv vælger i løbet af oktober, november eller december.

 


VISIONSDAG I BUDOLFI SOGN - Blev afholdt den 7. APRIL kl. 11.30
- hvad synes du, vi skal lave i Budolfi sogn?

Her kan man læse hvad formand Jette Engelbrecht fortalte om menighedsrådets arbejde og kasserer Claus Hein fremlagte sognets nøgletal.

 


Renovering af Budolfi Plads

Renovering af Budolfi Plads fortsætter ufortrødent, som alle kan se. Det store projekt, som har til hensigt at gøre Budolfi Plads og området mere lyst, venligt og indbydende er gået i en ny fase.
Anlægsarbejdet er nu omkring hele Budolfi Kirke. I den forbindelse kører anlægsarbejderne i samarbejde med arkæologer et parallelt forløb, i det en stor del af det gamle Aalborg fritlægges og derpå skal kortlægges. Dermed fritlægges også spændende historier fra det gamle Aalborg i og omkring kirken, som vi forhåbentlig senere kan få anledning til at høre mere om fra museet.

Målet er at etablere et let, grønt og rekreativt område omkring Budolfi Kirke. Det betyder, at P-pladserne fjernes, og nye etableres i P-kælder under Budolfi Plads og andre centrale steder i byen. Der vil fortsat være adgang for kirkebilen, brudebiler, rustvogne og for gangbesværede.
Det nye Budolfi Plads hæver sig i horisonten omkring Budolfi Kirke og lokal området. Som tidligere nævnt vil det byde på rekreativt område, boliger, liberale erhverv og butikker i bunden.
I tilknytning til renovering af Budolfi Plads fortsætter udskiftningen af blytag på Budolfi Kirke, som forventes afsluttet i 2020. Kalkning af kirken er foretaget i efteråret 2018.

Til tider vil adgangsforholdene til Budolfi være vanskelige, men vi har åbent, og afvikler alle aktiviteter, som vi plejer. Kontakt kirketjenere eller kordegnekontoret for at få en status, hvis du har svært ved at komme hertil.
Vi opfordrer menigheden og besøgende i Budolfi Kirke til at orientere sig på Budolfi Kirkes hjemmeside og Facebook med henblik på den aktuel situation.

På kirkeudvalgets vegne/ Formand Claus Hein


Hvad tror vi på?

Folkekirkens hus i Aalborg vil danne ramme om en samtale om selve det at tro. Vi ønsker at skabe et rum for refleksion over Gud i tiden og stille spørgsmålet: Hvordan er kristendommens udtryk i dag? Over flere sæsoner sættes trosbekendelsens udsagn på spidsen: Forsagelsen, skabelsen, inkarnationen, ånden/kirken i verden. Der inviteres til en fordomsfri debat om bekendelsens postulat. Hvilken betydning har bekendelsens ord ind i en nutidig kontekst?

Sted: Folkekirkens Hus, Gl. Torv 4. Foredragene arrangeres i et samarbejde mellem Budolfi sogn, Folkekirkens Hus og Studenterpræsterne Aalborg og udgives efterfølgende i essay-form. Første og anden sæson er trykt.

 


Ny program for Teologisk Voksenundervisning kan hæntes her

Undervisningen henvender sig bredt og er åben for alle voksne i hele Aalborg Stift. Der kræves ingen forkundskaber.


Gå på opdagelse i Budolfi Kirke – hjemmefra

”Budolfi Kirke i Aalborg er den første kirke i Danmark, hvor man nu via Google Streetview kan tage på en visuel rundtur, uden at skulle tage turen til Aalborg først. Med en mus ved hånden kan man gå rundt i kirkerummet og se nærmere på kirkens mange detaljer.”
Kilde: Menighedsrådenes Blad 09/2014.

VIRTUEL GUIDET RUNDTUR
Detaljer kan opleves på en guidet rundtur som kan tilgås her fra Budolfi kirkes hjemmeside (klik her).

Streetview fotos og Virtueltur: Bent Frost - www.mindstore.dk; andre billeder: Niels Clemmensen, Aalborg Stift.
GOD FORNØJELSE!


Ny billeder af Budolfi Kirke og Klosterkirken på Aalborg Stifts hjemmeside

 
 

Budolfi kirke er stiftets hovedkirke og har været det siden 1554. Den indeholder som forventet en rigdom af inventar, der både fortæller om kirken som domkirke og om Aalborg by.

Hele dette omfattende inventar kan man nu gå på opdagelse i i den beskrivelse, der netop er offentliggjort på Stiftets hjemmeside.

Find beskrivelsen af Budolfi kirke her.
Det er Niels Clemmensen, der har lavet både tekst og billeder.

Beskrivelsen består af næsten 450 billeder.

Teksten bygger i vid udstrækning på Jørgen Orlien og Viggo Petersens bog »Domkirken i Aalborg Budolfi kirke — fra begyndelsen til i dag«, som Budolfi sogns menighedsråd udgav i 2010. Bogen og beskrivelsen på sitet kan supplere hinanden.

Bogen kan købes hos kirketjenerne i Budolfi Kirke og på kordegnekontoret for 100 kr.