Giv kirken et ’like’ - Budolfi er kommet på Facebook

Domkirken er nu at finde på de sociale medier. Den nye facebookside vil løbende blive opdateret med informationer om arrangementer i kirken. Du vil også kunne se billeder og læse historier om nogle af de mange begivenheder der finder sted. I efterårets løb har man eksempelvis kunne følge med i konfirmandernes altertavleprojekt.
Så giv os et like og få nyhederne med det samme.
Den nye side hedder Budolfi Kirke – Aalborg Domkirke og kan findes via facebook.com


 KONFIRM.DK
UNDERVISNING FOR BØRN OG UNGE I AALBORG


Den 1. juni 2017 tiltræder Hanne Dahl som sognepræst i Budolfi sogn.

Søndag d. 28. maj 2017 ved højmessen kl. 10 indsættes Hanne Dahl som sognepræst i Budolfi Kirke.

Efterfølgende afholdes i krypten reception. Alle er velkomne.

Citat fra sognebladet: (se hele artikel her på side 4-5)

1. juni tiltræder Hanne som sognepræst i Budolfi sogn. Efter 3 år som studenterpræst måtte Hanne “gribe muligheden da det ledige embede blev slået op”, hun savner livet midt i sognet - “det almindelige sogneliv” - og ser frem til at rykke ind på C. W. Obels Plads sammen med Mogens og deres datter Gaia. Hanne siger her på falderebet af vores snak, at hun “har en sult efter at indholdsproducere - igen at komme til at levere studiekredse, temaaftener, undervisning for konfirmanderne - både de store og de små. ”

Vi glæder os alle sammen - både menighed og personale - og ser frem til at kigge med bag den næste tinde!

 


Kordegn til Aalborg Domkirke, Budolfi kirke

Vi søger en dygtig og veluddannet kordegn til Aalborg Domkirke med tiltrædelse snarest muligt eller pr. 1. september 2017.

Som stiftets domkirke er vi et fyrtårn i det kirkelige landskab, og vi sætter en ære i – sammen med stiftet, Folkekirkens Hus og folkelige organisationer – at danne rammen om et åbent kulturmøde.
Ud over domkirken betjenes Klosterkirken, der er en integreret del af Aalborg Helligåndskloster på C.W. Obels Plads. Domsognet har ingen selvstændig kirkegård.
Sognet har 2 præstestillinger fordelt på 3 præster til at betjene sognets ca. 6000 indbyggere. Herudover er tilknyttet to studenterpræster. Menighedsrådet består af 10 valgte medlemmer og tre suppleanter. Ud over præsterne er der ansat en domorganist og en organist og kantor, en ledende kirketjener og to øvrige kirketjenere på fuld tid og to kordegne på fuld tid, der varetager de opgaver, der henhører under kirkekontoret.

Disse opgaver er blandt andet:
• Daglig betjening af kirkekontoret.
• Regnskabsføring, lønregnskab, personregistrering og kalenderadministration.
• Sekretærfunktion for menighedsråd og præster.
• Udviklingsprojekter og initiativer, som opstår i menighedsrådet.
• Kirketjeneste i Budolfi Domkirke og Klosterkirken.
• Varetagelse af ”værtsfunktioner” i forbindelse med kirkelige handlinger.
• Daglig koordinering af opgaver mellem kirkens personalegrupper i tæt samarbejde med sognepræsten og kontaktpersonen.

Ønsker til personlighed og kompetencer:
• Du har en uddannelse inden for regnskab eller administration.
• Du er uddannet kordegn eller er villig til at tage uddannelsen.
• Du er god til at samarbejde og desuden selvstændig, fleksibel og idérig.
• Du brænder for at være en del af et ligeværdigt team omkring vore kirker, præget af humor, kompetence og lyst til at servicere.
• Du vil naturligvis være med til at arbejde for Folkekirken og dens budskab.

Stillingen er på 37 timer om ugen, og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomst, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se i øvrigt www.folkekirkenspersonale.dk 

Besættes stillingen med en tjenestemand, klassificeres stillingen efter forhandling mellem kirkeministeriet og de forhandlingsberettigede parter.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaverne i øvrigt. Stillingen er som udgangspunkt i løngruppe 2 med et årligt løninterval på 273.258 kr. - 362.068 kr. (nutidskroner) Hertil kommer et årligt rådighedsbeløb på 32.420 kr. (nutidskroner) samt 18 % pensionsindbetaling.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelsesvilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkepersonale.dk

Yderligere oplysninger om stillingen, kirken og sognet kan fås ved henvendelse til sognepræst Hanne Dahl tlf. 2288 1538 eller kontaktperson Vibeke Gamst tlf. 9812 0815 eller 2555 9335. Se i øvrigt kirkens hjemmeside www.aalborgdomkirke.dk

Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes til: Budolfi Sogns Menighedsråd, Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg mærket ”ANSØGNING”.
Ansøgninger kan også sendes elektronisk til 8364fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 20. juni kl. 12.00
Ansættelsessamtaler påregnes at foregå i uge 26.
Tiltrædelse 1. september eller eventuelt tidligere.


Nye farver i domkirken!
"Konfirmandernes altertavle" i Budolfi kirke blev afsløret.
En stjernehimmel, symbolske farver, en by og et livstræ har været temaerne.
 

I de seneste uger har alle konfirmander fra Klostermarksskolen arbejdet som ”kunsthåndværkere”. De mange små dele er nu samlet til et stort alterbillede, som en tid skal erstatte det gamle motiv.

Hele alterpartiet er blevet restaureret og rengjort af Nationalmuseet. Det har givet en unik mulighed for at de unge kan være med til at sætte nyt præg på det smukke rum i en periode.

 


Gå på opdagelse i Budolfi Kirke – hjemmefra

”Budolfi Kirke i Aalborg er den første kirke i Danmark, hvor man nu via Google Streetview kan tage på en visuel rundtur, uden at skulle tage turen til Aalborg først. Med en mus ved hånden kan man gå rundt i kirkerummet og se nærmere på kirkens mange detaljer.”
Kilde: Menighedsrådenes Blad 09/2014.

VIRTUEL GUIDET RUNDTUR
Detaljer kan opleves på en guidet rundtur som kan tilgås her fra Budolfi kirkes hjemmeside (klik her).

Streetview fotos og Virtueltur: Bent Frost - www.mindstore.dk; andre billeder: Niels Clemmensen, Aalborg Stift.
GOD FORNØJELSE!


CD MED STJERNEMUSIK

af Lise Dynnesen, Michael Bojesen, Christian Præstholm, Jonas Bové, Erling Lindgren, Peter Toft.


Henvendelse til Budolfi kirke: kordegne- eller organistkontor, Hasseris kirkekontor, korlederne.
Pris: 1 stk. 100 kr., 2 stk 150 kr., 3 stk. 200 kr., 5 stk. 300 kr.


Ny billeder af Budolfi Kirke og Klosterkirken på Aalborg Stifts hjemmeside

 
 

Budolfi kirke er stiftets hovedkirke og har været det siden 1554. Den indeholder som forventet en rigdom af inventar, der både fortæller om kirken som domkirke og om Aalborg by.

Hele dette omfattende inventar kan man nu gå på opdagelse i i den beskrivelse, der netop er offentliggjort på Stiftets hjemmeside.

Find beskrivelsen af Budolfi kirke her.
Det er Niels Clemmensen, der har lavet både tekst og billeder.

Beskrivelsen består af næsten 450 billeder.

Teksten bygger i vid udstrækning på Jørgen Orlien og Viggo Petersens bog »Domkirken i Aalborg Budolfi kirke — fra begyndelsen til i dag«, som Budolfi sogns menighedsråd udgav i 2010. Bogen og beskrivelsen på sitet kan supplere hinanden.

Bogen kan købes hos kirketjenerne i Budolfi Kirke og på kordegnekontoret for 100 kr.


Budolfi Menighedsråds høringssvar vedr. Budolfi Plads læs her


 
Som det nok er de fleste bekendt, har kommunen planer om en fornyelse og en ændret anvendelse af kommunens areal Budolfi Plads. Superbrugsens lejemål er ophørt, og parkeringspladsen ønskes nedlagt.

Kommunen har inviteret til debat om området i de sidste par år, og mange har givet besyv med. En del har ønsket området udlagt som et stort grønt område med mulighed for rekre- ation i midtbyen og som en smuk have op til Domkirken, andre har ønsket et torv med et aktivt og levende markedsliv...
 Læs mere