Giv kirken et ’like’ - Budolfi er kommet på Facebook

Domkirken er nu at finde på de sociale medier. Den nye facebookside vil løbende blive opdateret med informationer om arrangementer i kirken. Du vil også kunne se billeder og læse historier om nogle af de mange begivenheder der finder sted. I efterårets løb har man eksempelvis kunne følge med i konfirmandernes altertavleprojekt.
Så giv os et like og få nyhederne med det samme.
Den nye side hedder Budolfi Kirke – Aalborg Domkirke og kan findes via facebook.com


 KONFIRM.DK
UNDERVISNING FOR BØRN OG UNGE I AALBORG

 


Tema-aftener i Klosterkirken – At være fattig, fremmed og frimodig anno 2018

Traditionen tro byder vinteren 2018 på tre Tema-aftener i Klosterkirken.
Det er organisterne og de tre sognepræster ved Budolfi kirke og Klosterkirken der sammen gennemarbejder et tema i ord, musik og sang. Alle arrangementer er gratis at deltage i. Døren åbnes kl. 18:30.
I 2017 fejrede vi 500 året for reformationen. Vi vil indlede 2018 med at se på nogle af de temaer, der har været til debat i det foregående år. Vi vil stille spørgsmålet: Hvad vil det sige at være henholdsvis FATTIG, FREMMED og FRIMODIG i 2018? Vi vil sætte det ind i en både historisk og teologisk sammenhæng. Vi vil undersøge begreberne i musik og salmedigtning.

At være FATTIG
Den 16.januar kl. 19 ved sognepræst Henriette Pedersen


Tirsdag d. 16. januar vil der blive taget livtag med Fattigdommen ud fra Johannes Døber-sætningen: "Den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre ligeså." (Lukas 3,11). Og hvad mener Jesus, når han siger, at "Salige er de fattige i ånden". Selvvalgt fattigdom også kaldet askese er ofte blevet betragtet som særlig fint, men hvorfor egentlig det og bringer sult dig nærmere Gud?
Organist Margrethe Østergaard og tenor Morten Porsborg Rasmussen medvirker.

 
     
           
At være Fattig
Den 16. januar kl. 19
Ved Henriette Pedersen, sognepræst
  At være Fremmed
Den 13. februar kl. 19
Ved Niels Christian Kobbelgaard, domprovst
  At være Frimodig
Den 13. marts kl. 19
Ved Hanne Dahl, sognepræst
 

Hævn og forsoning

To aftener i Folkekirkens hus om hævnen og dens udtryk i litteraturen og samfundsdebatten. Og om den forurettelse, der ikke når at blive til hævn, men i stedet lader sig forsone. Vi har inviteret to af tidens store profiler til af belyse emnet fra hvert sit faglige område med foredrag om hævn, forsoning og retfærdighedsfølelse i henholdsvis litterært og juridisk perspektiv.

Hævn og forsoning som tema i litteraturen
Mandag den 29. januar kl. 19.30

Erik A. Nielsen, professor i litteratur på KU. Forfatter til vor tids hovedværk om Kristendommens Retorik. Endvidere manden bag begrebet poetisk teologi med sine studier af Grundtvig og de store danske salmedigtere.

Hævn og forsoning i folkeretten - Kan man skabe en universel og folkelig retfærdighedsfølelse?
Mandag den 12. marts kl. 19.30

Jesper Lindholm, ph.d., lektor i folkeret, menneskerettigheder og asyl på AAU.
Næstformand i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder og bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp

Sted: Folkekirkens Hus i Aalborg, Gl. Torv 4
Arrangører: Budolfi kirke, Studenterpræsterne Aalborg og Folkekirkens HusNYE SALMER fra tillægget ”100 SALMER”  - KLOSTERKIRKEN - Onsdag den 24. januar kl. 19.00
 

NYE SALMER fra tillægget ”100 SALMER”
Foredrags- og sangaften ved præst og organist Mads Djernes, der gennemgår tillægget og stiller skarpt på både tekst og musik. Vi vil synge sammen og der bliver en kop kaffe undervejs.

Indgang til Klosterkirken fra C.W. Obels Plads.


Gudbilledlighed – en studiekreds om syndens relevans

Menneske er skabt i Guds billede, står der at læse i skabelsesberetningen. Men hvad betyder det egentlig?


Den berømte æble-spisning efterlader teologiske ridser i lakken. Men hvor meget betyder syndefaldet egentlig, når det kommer til stykket? Svaret er, at hos visse teologer betyder det alt - og hos andre betyder det ikke ret meget. Med andre ord kommer vi ikke uden om at skulle tage livtag med begrebet synd!
 
Vi tager afsæt i Irenæus, der levede fra ca. 130 - 200 og arbejde os op til i dag via teologerne Augustin, Luther, Grundtvig, Tillich og Pannenberg.

Vi mødes i den gamle konfirmandstue, Adelgade 10, kl. 19 – 21 på følgende tirsdage: 7/11 og 28/11 og 2/1 og 23/1.

Velmødt!
Hanne Dahl og Henriette Pedersen


I ”Nøj det for børn” står der kvalitetstid for børn og voksne på programmet. I tre timer skal vi være sammen om musik og fortælling. Vi skal også hygge os over aftensmaden, og vi slutter af med en godnathistorie.

Sangpædagog Anna Vestergaard laver musik og sang, hvor både børn og voksne kan være med. Sognepræst ved Budolfi Kirke Hanne Dahl fortæller godnathistorie.
Det koster 30 kr. at spise med. Betaling på aftenen.

Blæst og Mørke
Onsdag den 21. februar kl. 16.30-19.30

Program:
16.30 Velkomstboller med saftevand og kaffe
16.45 Anna Vestergaard leder os igennem et program hvor alle børn og voksne kan være med til at synge og lave musik.
18 Aftensmad: Pris 30 kr.
18.45 Samling med sang og godnathistorie.
19.30 Ønsker vi hinanden en god nat.

 


 

Gå på opdagelse i Budolfi Kirke – hjemmefra

”Budolfi Kirke i Aalborg er den første kirke i Danmark, hvor man nu via Google Streetview kan tage på en visuel rundtur, uden at skulle tage turen til Aalborg først. Med en mus ved hånden kan man gå rundt i kirkerummet og se nærmere på kirkens mange detaljer.”
Kilde: Menighedsrådenes Blad 09/2014.

VIRTUEL GUIDET RUNDTUR
Detaljer kan opleves på en guidet rundtur som kan tilgås her fra Budolfi kirkes hjemmeside (klik her).

Streetview fotos og Virtueltur: Bent Frost - www.mindstore.dk; andre billeder: Niels Clemmensen, Aalborg Stift.
GOD FORNØJELSE!


Ny billeder af Budolfi Kirke og Klosterkirken på Aalborg Stifts hjemmeside

 
 

Budolfi kirke er stiftets hovedkirke og har været det siden 1554. Den indeholder som forventet en rigdom af inventar, der både fortæller om kirken som domkirke og om Aalborg by.

Hele dette omfattende inventar kan man nu gå på opdagelse i i den beskrivelse, der netop er offentliggjort på Stiftets hjemmeside.

Find beskrivelsen af Budolfi kirke her.
Det er Niels Clemmensen, der har lavet både tekst og billeder.

Beskrivelsen består af næsten 450 billeder.

Teksten bygger i vid udstrækning på Jørgen Orlien og Viggo Petersens bog »Domkirken i Aalborg Budolfi kirke — fra begyndelsen til i dag«, som Budolfi sogns menighedsråd udgav i 2010. Bogen og beskrivelsen på sitet kan supplere hinanden.

Bogen kan købes hos kirketjenerne i Budolfi Kirke og på kordegnekontoret for 100 kr.