GUDSTJENESTER

 

REFORMATIONSTIDENS MUSIK

 

FRIHED-LIGHED-BRODERSKAB

 
       
 

 

29. januar, 4. søndag efter Helligtrekonger

Budolfi kirke: Højmesse kl. 10
ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard


26. januar, torsdag, kl. 17
Ordination
ved biskop Henning Toft Bro
Ordinander: Cand.theol. Martin Johannes Skov
Cand.theol. Jonas Langdahl Gormsen
Cand.theol. Julius Sebastian Bang Holst

 

 

 

 

KLOSTERKIRKEN

Onsdag den 8. februar kl. 19.00

REFORMATIONSTIDENS MUSIK I

Foredrag ved lic.phil., organist Torkil Hørlyk
Margrethe T. Østergaard, orgel
Arr. i samarbejde med Folkekirkens Hus

 

 

 

 

KLOSTERKIRKEN

Temaaften - FRIHED:
Tirsdag den 24.januar 2017 kl. 19 ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard.
Den første aften behandles begrebet ”Frihed” gennem replikker, solo- og fællessang.