GUDSTJENESTE

 

MENIGHEDSREJSE

 

MARTIN LUTHER

 
       
 


14. februar, 1. søndag i fasten
Højmesse i Budolfi kirke kl.10
ved sognepræst Jens Kristian Kristiansen


Gudstjeneste i Klosterkirken kl. 16.30
ved studenterpræst Christen Staghøj Sinding

 

 


LÜBECK - en menighedsrejse 22.-25. sept.

Torsdag d. 25. februar kl. 19 i kirkens krypt - En aften, som er forberedelsen til menighedsrejsen til Lübeck.
Hanne Dahl vil fortælle om Lübecks historie, herunder forbindelsen mellem Helligåndsklostrene i Lübeck og i Aalborg.
Såvel turen som temaaftner er åbne for alle. Læs mere her og i sognebladet.

 

 


Tirsdag d. 23. februar kl. 19.00
TEMAAFTEN I KLOSTERKIRKEN
Jens Kristian Kristiansen sætter fokus på Luthers samtid.

Luther levede i den tid, vi kalder renæssancen; en tid som på mange måder var en opbrudstid for både religion, kunst og politik. Med eksempler på datidens kunst og litteratur vil Jens Kristian Kristiansen fortælle om, hvordan Luther påvirkede sin samtid, og hvordan den påvirkede ham.

Indgang til Klosterkirken fra C.W. Obels Plads gennem klostergården.