BUDOLFI KIRKE ER ÅBEN

I perioden september -  maj kl. 9 - 15 på hverdage, lørdag kl. 9 - 12.

I perioden juni - august kl. 9 - 16 på hverdage, lørdag kl. 9 - 14.

 

GUDSTJENESTE I BUDOLFI KIRKE HVER SØNDAG KL. 10

KIRKEBIL
Har man behov for en bil for at komme til gudstjeneste, er der mulighed for at benytte kirkebilen.
Henvendelse herom til kordegnekontoret,
tlf. 98 12 46 70, hverdage kl. 10-13.

 

VIRTUEL GUIDET RUNDTUR Klik

Der kan arrangeres rundvisninger i kirken for grupper. En rundvisning koster 400 kr.
Bestilles gennem kirkekontoret.

Alle søndage fra den 17. juni til og med den 19. august 2018 er der en guide til stede i kirken mellem kl. 12 og 15. Alle er velkomne til at spørge guiden om kirkens historie.

           
     
           
 

KLOSTERKIRKEN er en integreret del af Aalborg Helligåndskloster.

Indgang fra C.W. Obels Plads, gennem klostergården.

Klosterkirken indgår i sommerperioden i rundvisningen på Aalborg Kloster.

 

KLOSTERKIRKEN er den anden kirke i sognet, hvor der afholdes gudstjenester, dåb, vielser, samt koncerter, og den er kun åben under disse.
I Klosterkirken holder vi særlig dåbsgudstjeneste nogle lørdage kl. 11.

Se datoer på fanen KALENDER eller spørg kordegnen.

 

KORDEGNEKONTORET
Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4
Åbent mandag - fredag fra kl. 10 til 13, torsdag også fra kl. 16 til 17.

Du kan henvende dig til kontoret med alt, hvad du måtte have af spørgsmål og ærinder til kirken. Kordegnen vil da sørge for at vise dig videre til rette vedkommende.

 

           
   

DÅB

Læs på folkekirken.dk om dåbens betydning, om faddere, gudmor, gudfar, hvordan foregår barnedåb i folkekirken, om voksendåb og meget mere…

Dåb aftales med kordegnekontoret på telefon 98 12 46 70.

I Budolfi kirke holder vi dåb søndage ved højmessen kl. 10.

I Klosterkirken holder vi særlig dåbsgudstjeneste nogle lørdage kl. 11. Se datoer på fanen KALENDER eller spørg kordegnen.

 

 

Der er også muligt afholder dåb ved gudstjenester i Klosterkirken søndage kl. 16.30 – se på fanen KALENDER om der er gudstjeneste på det ønskede dato.

Forældrene modtager en bekræftelse på aftalen om dåb og skal derefter oplyse kordegnekontoret om navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere.  Sendes på budolfi.domsogn@km.dk.

Fadderne behøver ikke at være medlem af Den Danske Folkekirke, men skal selv være døbt med en kristen dåb.
Forud for dåben har forældrene en samtale med den præst, der skal døbe barnet.

           
 

MELD DIG IND I FOLKEKIRKEN
Ønsker du at blive medlem kan du rette henvendelse til en af præsterne eller kirkekontoret i det sogn, hvor du har bopæl.

Er jeg medlem?
Er du i tvivl om, om du er medlem? Så log ind på borger.dk med NemID og slå op i CPR (Samfund og rettigheder/Medlemskab af folkekirken/Registerindsigt(CPR)). Her kan du se, hvornår du er indmeldt og/eller udmeldt.
   
Prøvelsesattesten, der er gyldig i 4 måneder, skal afleveres på kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner, som skal være til stede ved vielsen.

Før vielsen taler brudepar og præst om salmer, vielsesritualet og andre praktiske spørgsmål.
I kan søge inspiration og hente salmetekster på dendanskesalmebogonline.dk.

Navneændringer der foretages i forbindelse med en vielse er gebyrfri såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab. Navneændring søges via borger.dk.
   

VIELSE

I kan blive gift i folkekirken, når mindst en af jer er medlem.

Dato for vielsen aftales med kordegnen.

 
           
 

 

KONFIRMATION

Konfirmander fra Klostermarksskolen bliver konfirmeret i Budolfi kirke - konfirmation ligger fast i Store Bededagsferien. 

17. maj 2019, kl. 10 - 7 a - ved sognepræst Hanne Dahl

18. maj, kl. 10 -  7 b - ved sognepræst Henriette Pedersen

19. maj, kl. 10 -  7 c - ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard

 

”Konfirm” er provstiets projekt om den kirkelige undervisning af børn og unge i alle byens sogne.

Målet er at styrke samarbejdet, dele erfaringer og give pædagogisk inspiration i undervisningen af minikonfirmander, konfirmander og elever med særlige behov ved byens specialafdelinger.
Projektet ledes af Benny Vindelev.

             
 

PERSONREGISTRERING

Kordegnene registrerer alle fødsler og dødsfald i Budolfi sogn.

Dette er en grundregistrering af personer, som skal foretages af alle uanset religion og overbevisning.

Desuden behandler kordegnene sager vedrørende navneændring, udstedelse af nye attester samt medlemskab af folkekirken.

Man kan tjekke i hvilket sogn man bor i på www.sogn.dk.

 

DIGITALE ANMELDELSER

Faderskab ved omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning, navneændring skal søges via borger.dk med Nem-Id. På borger.dk kan man læse om regler for navne.

Listen over godkendte fornavne findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Hvor mange hedder... findes på Danmarks Statistik.

Har man ikke en Nem-Id kan blanketter udskrives på personregistrering.dk eller hentes på kontoret.

 

MENIGHEDSRÅDET

Ansøgninger om økonomisk støtte bliver behandlet på menighedsrådsmødet to gange årligt (maj og november).

Udvalg, møder, referater her

kontaktoplysninger her
 


 

FIND VEJ

           
 
Webmaster: Anna Rosiak Syberg, asy@km.dk