KLOKKESPILLETS MELODIER

Kl.  8 Morgenringning
Kl.  9

Guds godhed vil vi prise

Kl. 10 Det var en morgen ved vintertid
Kl. 11 De hellig tre konger
Kl. 12 Vær velkommen, Herrens år
Kl. 13 Spurven sidder stum bag kvist
Kl. 14 Det er hvidt herude
Kl. 15

Dejlig er den himmel blå

Kl. 16 Skøjteløbervalsen
Kl. 17 Aftenringning
Kl. 18 Befal du dine veje
Kl. 19

Der er ingenting i verden

Kl. 20

Tak og ære være Gud

Kl. 21 Hjerte, løft din glædes vinger
Kl. 22 Dejlig er jorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Budolfis første klokkespil blev indviet i 1934 (18 klokker, støbt hos De Smithske i Aalborg). Dette klokkespil blev i 1970 afløst af kirkens nuværende klokkespil med 48 klokker fra det hollandske firma Petit & Fritsen.
Klokkerne er ophængt i tårnets åbne lanterne. Totalvægten er ca. 16 tons. Den største klokke (slagtonen dis¹) vejer ca. 1250 kg og har en diameter på ca. 127 cm. Materialet er såkaldt klokkebronce: en legering af 78-80% kobber og 20-22% tin.

Betjening: Fra en kabine lige under klokkerne kan man, med hænder og fødder, betjene de 48 klokker via et stok-klaviatur. Da stok-klaviaturets tangenter har direkte forbindelse til klokkernes knebler, er det muligt at veksle mellem svagt og kraftigt spil. Klokkespilskoncerter foregår herfra.
Man har også mulighed for at betjene de 36 dybeste klokker via et elektrisk klaviatur, anbragt på orgelpulpituret. Når man spiller herfra (som det efter en tradition helt fra 1934 sker før og efter højmesserne), anslås klokkerne af udvendigt anbragte magnethamre. Her har man ingen mulighed for klanglig nuancering af spillet.
Endelig kan klokkerne betjenes via en computer, som styrer afviklingen af de melodier, som høres hver fulde time i tidsrummet 9-22. Repertoiret udskiftes løbende i takt med året og kirkeåret. Klokkespillet blev gennemgribende restaureret i 2008 og ny computer installeret i 2012.