KIRKEKONTOR TLF. :98 12 46 70   

Gammel Torv 4, 9000 Aalborg
E-mail: budolfi.domsogn@km.dk
Kordegne:
Anna Syberg, Erik Egstrup
Kontortid: Mandag-fredag 10-13, torsdag tillige 16-17.

KIRKETJENERE TLF.: 98 13 49 28

Kirketjenerkontor (ved handicapindgang)
Postadr.: Gammel Torv 4, 9000 Aalborg 
E-mail: kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenere: Rikke Pedersen,
Irene Wøldike Pedersen
og Conni Halskou Rokkjær

ORGANISTER TLF.: 98 12 71 37

Organistkontor (i kirkens tårn)
Postadr.: Gammel Torv 4, 9000 Aalborg
Domorganist Erling A. Thomsen
Tlf. 22 43 97 95, eat@km.dk
Organist og kantor Margrethe T. Østergaard
Tlf. 21 28 14 19, mtoe@km.dk
 
 

PRÆSTER VED BUDOLFI KIRKE OG KLOSTERKIRKEN

Domprovst Niels Christian Kobbelgaard
Tlf.: 98 12 27 11, nck@km.dk

Sognepræst Hanne Dahl
Tlf. 98 12 31 76 og 22 88 15 38
hapd@km.dk

Sognepræst Henriette Pedersen
Tlf.: 51 52 13 38, hp@km.dk

Studenterpræst Christen Staghøj Sinding
Tlf.: 40 34 90 96, css@km.dk

Studenterpræst Nanna Elgaard Holm
Tlf. 24 98 46 70, naeh@km.dk

FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET
Jette Engelbreth Holm
Tlf.: 26 15 88 55

KIRKEVÆRGE
Erik Froulund
Tlf.: 98 13 83 78