MENIGHEDSRÅD  
 
MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådet i Budolfi Sogn består af 10 valgte medlemmer og 5 præster. Se kontaktoplysninger her.

Formand Jette Engelbreth Holm
Næstformand Frank Wibæk Christensen
Kontaktperson Vibeke Gamst
Kirkeværge Erik Froulund
Kasserer Claus Hein
Bygningskyndig synsmand Steen Trant

Økonomiudvalg:
Formand Jette Engelbreth Holm, næstformand Frank Wibæk Christensen, kasserer Claus Hein, Niels Christian Kobbelgaard og kordegn Erik Egstrup

Kirkeudvalg:
Peter Overgaard (formand for kirkeudvalg), Vibeke Gamst, Claus Hein, Per Jacobsen, Frank Wibæk, Erik Egstrup

Aktivitetsudvalg:
Niels Christian Kobbelgaard, Christen Staghøj Sinding, Hanne Dahl, Jørgen Ellekilde, Rita Andersen, Anna Syberg

Kommunikationsudvalg:
Redaktør af sognebladet Hanne Dahl
Henriette Pedersen, Per Jacobsen, Rita Andersen,
Anna Syberg (webmaster)

Kunstudvalg:
Claus Hein, Vibeke Gamst, Frank Wibæk

Frivilligudvalg:
Vita Kammersgaard, Sietske Møller

Sikkerhedsudvalg:
Valgt sikkerhedsrepræsentant Rikke Pedersen, kontaktperson Vibeke Gamst, Per Jacobsen

Præsteboligudvalg: Erik Froulund, Frank Wibæk, Jette Spliid

Løn/personale/ansættelsesudvalg:
Formand Jette Engelbreth Holm, kasserer Claus Hein, kontaktperson Vibeke Gamst, kordegn

Valgbestyrelse: Jette Engelbreth Holm, Christen Staghøj Sinding, Frank Wibæk

Repr. i menighedsbørnehavens bestyrelse:
Per Jacobsen, Jette Spiid

Korshærsudvalget:
Jette Spliid

FDF Aalborg Søkreds:
Henriette Pedersen

Aalborg Menighedspleje:
Jette Spliid, Sietske Møller

Folkekirkens Nødhjælp:
Jette Spliid

Deltagelse i medarbejdermøder:
Peter Overgaard

Medarbejderrepræsentant:
Valgt af personale årligt: Rikke Pedersen

Sikkerhedsrepræsentant:
Valgt af personale hver andet år: Rikke Pedersen

Samarbejdsudvalg med Aalborg Kloster:
Jette Engelbreth Holm, Niels Christian Kobbelgaard og kordegn

MR´s repræsentant i bestyrelsen for Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift:
Vibeke Gamst

MR´s repræsentant i bestyrelsen for Folkekirkens Hus:
formand Jette Engelbreth Holm, kasserer Claus Hein

Kontakt til Cityforeningen, Aalborg:
Niels Christian Kobbelgaard

Formandsnetværk i Budolfi provsti:
Leif Sondrup

 

 

Menighedsrådsmøder afholdes i kirkens krypt (indgang fra Gammel Torv).

Tirsdag 21. jan. 16.30
Tirsdag 25. februar 16.30
Onsdag 4. marts 16.00 Ekstraordinært møde
Tirsdag 17. marts 16.30 Aflyst pga. Covid-19
Tirsdag 21. april 16.30 Aflyst pga. Covid-19
Tirsdag 19. maj 16.30
Tirsdag 16. juni  16.30
Tirsdag 1. sept. 16.30
Tirsdag 15. sept. 16.30 valgforsamling
Tirsdag 20. oktober 16.30
Tirsdag 17. nov. 16.30

 

Ansøgninger om økonomisk støtte bliver behandlet på menighedsrådsmødet to gange årligt (maj og november).

SOGNEBLAD DEADLINE 29/1, 29/4, 29/7, 11/11 - 2020.

DAGSORDEN:

Beslutningsprotokol 16. juni 2020

Beslutningsprotokol 19. maj 2020

Beslutningsprotokol Ekstraordinært møde 4. marts

Beslutningsprotokol 25. februar 2020

Beslutningsprotokol 21. januar 2020

Beslutningsprotokol 19. november 2019

Beslutningsprotokol 22. oktober 2019

Beslutningsprotokol 17. september 2019

Beslutningsprotokol 27. august 2019

Mødet 25. juni AFLYST

Beslutningsprotokol 21. maj 2019

Beslutningsprotokol 23. april 2019

Beslutningsprotokol 19. marts 2019

Beslutningsprotokol 26. februar 2019

Beslutningsprotokol 22. januar 2019

Beslutningsprotokol 20. november 2018

Beslutningsprotokol 23. oktober 2018

Beslutningsprotokol 18. september 2018

Beslutningsprotokol 21. august 2018

Beslutningsprotokol 19. juni 2018

Beslutningsprotokol 15. maj 2018

Beslutningsprotokol 17. april 2018

Beslutningsprotokol 20. marts 2018

Beslutningsprotokol 16. januar 2018

Beslutningsprotokol 28.november 2017

Beslutningsprotokol 24. oktober 2017

Beslutningsprotokol 19. september 2017

Beslutningsprotokol 15. august 2017

Mødet den 20. juni 2017 blev aflyst.

Beslutningsprotokol 15. maj 2017

Beslutningsprotokol 18. april 2017

Beslutningsprotokol 21. marts 2017

Beslutningsprotokol 7. februar 2017

Beslutningsprotokol 9. januar 2017

Beslutningsprotokol 9. jan 2017 - funktioner og udvalg - bilag 3

Beslutningsprotokol konstituerende møde 22. nov. 2016 


Referat af mødet den 22. november 2016