Domorganist Erling A. Thomsen

Uddannet 1974-80 ved Det jyske Musikkonservatorium i Århus (hos Bent Frederiksen m.fl.).
Kirkemusikalsk Diplomeksamen 1980.
Efterfølgende studier i Paris 1980-81 (Gaston Litaize, André Isoir) og 2002 (Susan Landale).
Siden 1981 deltagelse i talrige orgelmesterkurser.
Klokkenisteksamen 1999.

Organistembeder
Fredens kirke, Herning, 1981-1986.
Vestervig kirke 1986-1997.
Siden februar 1997 domorganist ved Budolfi kirke, Aalborg.

Øvrige ansættelser, undervisningsvirksomhed, mv.
Rektor for Vestervig Kirkemusikskole 1986-97.
Timelærer ved Nordjysk Musikkonservatorium 1998-1999 og 2004-2006.
Timelærer ved Vestervig Kirkemusikskole siden 1997.
Privatundervisning.
Koncertvirksomhed i ind- og udland.