SOGNEBLAD marts - april -maj 2020

- DROP-IN-DÅB den 14. marts fra kl. 11 til 14

- DEMOKRATI - foredragsrække

- KONCERTER: Passionskoncert m.m.

- ALSANG den 28. marts

 - FESTGUDSTJENESTE den 4. maj


Vinter
Dec. 19 -jan. -febr. 2020

Foråret
Marts-april-maj 2019

Sommer
Juni-juli-august 2019

Efteråret
Sept.-okt.-november 2019

SOGNEBLAD DEADLINE 29/1, 29/4, 29/7, 11/11 - 2020.
Bladene omdeles 19/2, 21/5, 20/8 og 3/12.