SOGNEBLAD juni - juli - august 2019

- Sommerudflugt den 20. juni, tilmelding fra den 6. juni kl.10.

- Alsang i Klosterkirken

- Sommerkoncerter

- Tirsdagskaffe

- Gudstjenester

- Studiekreds - sommerlæsning


Vinter
Dec. 18 -jan. -febr. 2019

Foråret
Marts-april-maj 2019

Sommer
Juni-juli-august 2018

Efteråret
Sept.-okt.-november 2018

SOGNEBLAD DEADLINE 6/2, 1/5, 31/7, 13/11 - 2019.
Bladene omdeles 20/2, 22/5, 21/8 og 4/12.