HELLIGÅNDSKLOSTRETS KIRKEGÅRDE

"I senmiddelalderen havde Aalborg seks kirkegårde. De fire lå inden for byens volde og grave ved Budolfi Kirke, Vor Frue Kloster, Gråbrødreklostret og Helligåndsklostret, mens de øvrige to lå uden for ved Skt. Peders Kirke og Skt. Jørgens Kirke."

Læs denne spændende historie skrevet af Ole Jespersen, Aalborg Kloster, trykt i Budolfi Sogneblad i 2018.

   
Del 1   Del 2   Del 3

 

STENENS FORTÆLLING

Almen kirkegården i Aalborgs midtby er ikke bare smuk - den rummer også en enestående kulturarv.
Gravstenenes historie er en del af Aalborgs historie, men det er også en meget spændende forrtælling om de mennesker, hvis navne der står hugget i stenen.
Sognepræst Hans Jacob Hansen har skrevet en lille serie af historier, som han har givet navnet ”stenens fortælling”.

Serien blev udgivet på tryk i Budolfi Sogneblad i 2013-14 og du kan læse den her i PDF-format:

   

Peter Christian Kirkegaard

  Morten Nielsen   Harald Jensen
     

Frode Munch Vesterby

  Bodil Engers