STUDENTERPRÆSTERNE I AALBORG

Se mere om studenterpræsterne og deres aktiviteter på www.praesten.aau.dk  eller Facebook.com/studenterpraesterne.

Når du har brug for en samtale....!

En af studenterpræsternes vigtigste opgaver er at stå til rådighed for personlige samtaler. Vi har tavshedspligt og fører ingen journaler.
Du er altid velkommen til at sende en mail på praesten@adm.aau.dk eller ringe til os for en aftale.
Facebook: Facebook.com/Studenterpræsterne i Aalborg.

Træffes vi ikke på kontoret, er du velkommen til at ringe til vores mobil - også på 'skæve' tidspunkter. 


KONTAKT STUDENTERPRÆSTERNE
AALBORG UNIVERSITET
Fibigerstræde 15, lokale 2.233, 9220 Aalborg Øst, tlf. 99 40 90 96
Mandag - fredag: Bedst efter forudgående aftale
 
STUDENTERHUSET
Gl. Torv 10, lokale 220, 9000 Aalborg, tlf. 99 40 90 96
Mandag - fredag: Bedst efter forudgående aftale

Er vi ikke på kontoret, kan du ringe til os på mobil 40 34 90 96 (Christen) 24 98 46 70 (Nanna) eller sende en mail: praesten@adm.aau.dk.ACADEMIA 2018 - ’HÅB’


HVAD TROR
VI PÅ?


LEVENDE LÆSNING


KONCERTER


 


ACADEMIA 2018 - ’HÅB’

Der er håb!

HÅB som fænomen bliver trukket frem og analyseret ekstraordinært indgående for tiden. Måske skyldes det, at vi er ved at have nok af undergangsvisioner og nederlag og er mætte af historier om katastrofer – nogen kalder det ”sortsyns-fatigue” - og har brug for at tænke anderledes.
Men er det ikke helt håbløst at håbe?
Og kan vi finde reelle grunde til at håbe og til at lade handling følge håbet?
Mennesker har altid gjort sig tanker om et bedre liv. Vi kan håbe på at have det godt – eller gøre det godt. Nogle drømme og håb hjælper os som enkeltpersoner, mens andre håb er mere fælles og sociale. Håb er et fælles menneskeligt fænomen, der kan omfatte alt i vores tilværelse eller vores verden – til alle tider. Nogle af vores stærkeste forhåbninger er af og til stærkt usandsynlige. Men det forhindrer os ikke i at håbe, og i at arbejde i de retninger, som vi håber på. Håb kan under alle omstændigheder være det, som man bruger til at se på virkeligheden og så gøre noget ved den.
I efteråret 2018 vil vi i ACADEMIA undersøge HÅB fra forskellige perspektiver. Håb som erfaring, håb som drivkraft, som historisk og politisk fænomen og som kunstnerisk arbejdsmetode.

For sammen – forhåbentlig – at blive klogere på, hvad håb er, hvad vi måske kan håbe på og hvilke grunde, der er til at håbe.

Vi håber, det bliver godt! 

Håb om, at det bliver anderledes: I kan ikke slå os ihjel!
Foredragskoncert om håb, politik og musik
ONSDAG DEN 10. OKTOBER KL. 19.00
Med Jacob Venndt, musiker, og Bertel Nygaard, lektor og forskningsprogramleder, Aarhus Universitet

Håbet driver os frem, trods alle dystre prognoser. Det skaber mening og sammenhæng – mellem os selv og omverdenen, mellem nutid, fortid og fremtid. Men håbet skifter også former og omfang. Vores håb kan vise, hvem vi er, har været og kan blive. Men måske håber vi ikke så dristigt, som vi gjorde engang?
Følg med håbshistorikeren Bertel Nygaard og multiinstrumentalisten Jacob Venndt tilbage til et af de punkter i historien, hvor der blevet håbet meget og håbet stort. I en blanding af foredrag og koncert skal vi tilbage til begyndelsen af 1970’erne. Det var dengang, kvindekamp var klassekamp, og merværdi, udbytning og fremmedgørelse var noget, man sang både om og imod.
Det bliver en kombination af historisk viden, filosofisk refleksion og musikalske oplevelser, når håbets dimensioner afsøges gennem genfortolkede guldkorn.
Bertel Nygaard er lektor i moderne historie ved Aarhus Universitet og har bl.a. skrevet bogen Håb (i serien Tænkepauser, nr. 16). Jacob Venndt er musiker med solistuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Sted: Studenterhuset, Gl. Torv 10. Gratis adgang.

 

Håb om, at det ender godt!
ONSDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 10.00
Michael Wikke og Steen Rasmussen, instruktører og skuespillere.


I kunsten kan næsten alt lade sig gøre. Også at sætte ord og billeder på håb, hvor det ser håbløst ud, og at sætte lys på det gode, hvor vi måske ellers kun ser ondskaben. Steen Rasmussen og Michael Wikke mødtes i den daværende Børne- og Ungdomsafdeling i DR i midten af 1980’erne og begyndte at arbejde sammen ud fra en pagt om, at ligegyldigt hvad de fandt på at skabe, skulle det altid ende godt, og at det skulle være sjovt at gå på arbejde! Det er blevet til talrige film, teaterstykker og tv-serier, bl.a.  ”Tonny Toupé Show” og ”Sonny Soufflé Chock Show”, ”Russian Pizza Blues”, ”Søren Kierkegaard Road Show”, ”Hannibal og Jerry”, ”Flyvende Farmor”, julekalenderen “Julestjerner” og meget mere.

”Vi laver ikke film om verden, som den er. Vi laver film om verden, som den kunne blive – og deri lægger vi en masse håb!” Sådan har Wikke og Rasmussen selv formuleret det i et interview. Vi skal i dette foredrag høre om, hvordan man kan have håbet som fortegn for sit arbejde og sin tilgang til de historier, der skal fortælles, og hvad der kommer ud af det. Der vil også blive lejlighed til at se eksempler fra film og TV-serier, som Wikke og Rasmussen har stået bag – og til at synge med på nogle af de sange fra Wikke og Rasmussens produktion, som du helt sikkert kender, i hvert fald når du hører dem…
Sted: Studenterhuset, Gl. Torv 10. Gratis adgang.


Håb om, at det nytter!
ONSDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 19.00
Med Morten Kjærum, direktør for Raoul Wallenberg Instituttet og adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.


Krænkelser af menneskerettigheder, forfølgelser og store flygtningebevægelser er virkeligheder, vi er vidner til på tættere eller fjernere hold. Også i Europa er retsstatstanker og demokrati under pres fra forskellige sider. Er der også grunde til at håbe på, at noget går den rigtige vej?  
Morten Kjærum er en af verdens førende menneskerettighedseksperter og har arbejdet i dette felt over hele verden i over 25 år. Han vil fortælle om, hvor håbet og mulighedsrummene kan findes for rettigheder for alle, fredelig sameksistens og respekt mennesker imellem. Er der faktisk også mennesker, der får det bedre – er der arbejde for menneskers rettigheder og retfærdighed i verden, der nytter – noget, der går fremad? Hvad kan gøre verden til et bedre sted at være for flere? Hvor kan vi hente motivation og mod til fortsat at arbejde for en bedre verden – og hvor finder vi håbet om, at det nytter? 
Raoul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder og Humanitær Ret er et svensk forsknings- og programinstitut med hovedkontor i Lund. Det er opkaldt efter Raoul Wallenberg, en svensk diplomat, som under 2. verdenskrig ydede en stor indsats i Ungarn for at redde tusindvis af mennesker fra nazisternes udryddelseslejre. Raoul Wallenberg-Instituttet arbejder verden over med forskning, kapacitetsopbygning og udbredelse af menneskerettigheder, anti-korruption, retfærdighed og inkluderende samfund. 
Foredraget er tilrettelagt i samarbejde med Juridisk Institut, Aalborg Universitet.
Sted: Studenterhuset, Gl. Torv 10. Gratis adgang  HVAD TROR VI PÅ? 2018
 
Folkekirkens hus i Aalborg vil danne ramme om en samtale om selve det at tro. Vi ønsker at skabe et rum for refleksion over Gud i tiden og stille spørgsmålet: Hvordan er kristendommens udtryk i dag? Over flere sæsoner sættes trosbekendelsens udsagn på spidsen: Forsagelsen, skabelsen, inkarnationen, ånden/kirken i verden. Der inviteres til en fordomsfri debat om bekendelsens postulat. Hvilken betydning har bekendelsens ord ind i en nutidig kontekst?

I 2015 begyndte vi med forsagelsen af det vi ikke tror på.
I 2016 behandlede vi den første trosartikel: Vi tror på Gud Fader den almægtige.
I 2017 satte vi fokus på den anden trosartikel: Vi tror på Jesus Kristus.
I 2018 skal det handle om: Vi tror på Helligånden

Som sædvanlig har vi bedt fire skarpe tænkere om at give deres bud på trosbekendelsens nutidige betydning:

Vi tror på:

- Helligånden
Marlene Printz Jellesen, seminarielektor Aalborg.
Onsdag den 26. september kl. 19:30, Salen i Folkekirkens hus

- Den hellige, almindelige kirke,
Thomas Reinholdt Rasmussen, provst i Hjørring
Mandag den 22. oktober kl. 19:30, Salen i Folkekirkens hus

- De helliges samfund, syndernes forladelse
Nicolai Halvorsen, studenterpræst KU
Onsdag den 28. november kl. 19:30, Salen i Folkekirkens hus

- Kødets opstandelse og det evige liv
Jette Bendixen Rønkilde, postdoc AU
Mandag den 10. december kl. 19:30, Salen i Folkekirkens hus

Sted: Folkekirkens Hus, Gl. Torv 4. Foredragene arrangeres i et samarbejde mellem Budolfi sogn, Folkekirkens Hus og Studenterpræsterne Aalborg og udgives efterfølgende i essay-form. Første og anden sæson er trykt.


I efteråret 2018 byder studenterpræsterne på et nyt tilbud:

LEVENDE LÆSNING


Vil du læse sammen med andre på en anderledes måde?
Vi mødes 8 gange i efteråret på disse datoer:

4. oktober, 11. oktober, 25. oktober, 1. november, 8. november, 22. november, 29. november, 6. december.

Hver gang kl. 10:30-12:00 i Studenterhuset, Gl. Torv 10, lokale 313.

Vi vil læse udvalgte, litterære tekster som fælles læsning, dvs. højtlæsning vekslende med samtale om det, som vi har læst. Det er en læseform, der har fokus på glæden ved at læse og ved at læse sammen. Det giver læsningen en unik social dimension, og så er det sjovt! Endvidere viser forskning fra England, at man med denne læseform kan afhjælpe stress, forbedre sin koncentration, udvikle sine sociale kompetencer og blive en mere opmærksom læser.
Som deltager får du under alle omstændigheder mulighed for at indgå i et helt særligt, men uforpligtende fællesskab, hvor vi deler tanker og refleksioner om og med udgangspunkt i de tekster, der læses, og derigennem sammen får nye oplevelser og perspektiver.
Det kræver ingen forberedelse eller forudsætninger at deltage, det er gratis, og det er ikke nødvendigt at deltage alle gangene – bare mød op! Læsegruppeleder er studenterpræst Nanna Holm, som er uddannet læsegruppeleder, ”Shared Reading Facilitator” i England og har megen erfaring med metoden.


Semesterstartskoncert
Peter Sommer alene med Palle i verden
- USOLGT!

Torsdag den 20. september kl. 20.00 i Budolfi kirke
Peter Sommer udsendte i marts sit femte album: “Elskede at drømme, drømmer om at elske”, der har fået en særdeles flot modtagelse. I Budolfi kirke er Sommer atter akkompagneret af sin guitar og af Palle Hjorth på tangenter. De to formår at formidle både de nye sange og klassikere fra bagkataloget i et rent og enkelt udtryk, der virkelig klæder Peter Sommers tekstunivers.
Koncerten er udsolgt, men der er mulighed for at vinde billetter til koncerten (og til koncerten med Teitur den 25/10) på Studenterpræsternes stand på studiestartmessen onsdag den 12. september kl. 10-15 på Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg.
Arrangører: Studenterpræsterne Aalborg og Studenterhuset
Sted: Budolfi kirke, Algade 40


Koncert med Teitur

Torsdag den 25. oktober kl. 20:00
Den færøsk fødte Teitur Lassen er ved at være en erfaren herre på den nordiske musikscene. Med to Danske Grammy, over 1000 koncerter og 8 studiealbums i baggagen, har Teitur bevist sit talent for at fange lytteren i et intenst og forførende greb. Teitur debuterede i 2003, og er nu aktuel med albummet 'I Want To Be Kind'. Oplev ham live i Budolfi Kirkes fantastiske rammer.
Arrangører: Studenterpræsterne Aalborg i samarbejde med Studenterhuset
Billetpris: kr. 110,- incl. gebyr. Billetsalg: (her følger henvisning til link)
Sted: Budolfi kirke, Algade 40

 

Nine Lessons and Carols

Wednesday, December 5th at 19.00 (7:00 p.m.)
Have a break from studies and exams, meet your fellow students and enjoy this traditional event in Budolfi Cathedral where music, songs and readings related to Christmas interchange.
Among the contributors will be the rectors from AAU and UCN together with international and Danish students, organists and choir from Budolfi Cathedral and the University chaplains.
After the service there will be free snacks, soft drinks and “gløgg and æbleskiver” in the Student House.
Place: Budolfi Cathedral (next to the Student House) and Studenterhuset, Gl. Torv 10. Admission free.