TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING

Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie.
Undervisningen omfatter de fleste af de fag, der undervises i på de teologiske fakulteter i Århus og København. Ambitionen er at give kursisterne en mulighed for at fordybe sig i kirkens bekendelsesgrundlag og det religiøse univers, som har sat sit præg på dansk kultur i 1000 år.

Undervisningen er således et tilbud til alle, der ønsker at udvide deres kendskab til Bibelen og dens tilblivelse samt til kristendommens oprindelse, gudsopfattelse, historie og livsforståelse.

Undervisningen henvender sig bredt og er åben for alle voksne i hele Aalborg Stift. Der kræves ingen forkundskaber.


Undervisningsafgift
Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift drives som aftenskole i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.
Undervisningsgebyret for sæson 2018 – 2020 er 1150 kr. pr. deltager. Pensionister bosat i Aalborg kommune kan deltage til reduceret pris: 700 kr. Deltagere fra andre kommuner må søge deres egen kommune om evt. tilskud.

Tilmelding
Tilmelding til undervisningen på årgangene 1, 2, 3 og 4 sker som angivet på næstsidste side i programsfolderen.
Provstisekretær Lone Brønnum Djernis står for alt praktisk (inkl. tilmeldinger) og hun træffes på tlf. 9812 2711. Man kan også tilmelde sig pr. mail, men HUSK da at give de samme oplysninger, som kræves på tilmeldingsblanketten.
Mailadresse: lob@km.dk
Bestyrelsens formand er domprovst Niels Christian Kobbelgaard.
Sekretariat: Provstisekretær Lone Brønnum Djernis (se ovenfor).