Kirkekontoret
Tlf. 9812 4670
budolfi.domsogn@km.dk
Gammel Torv 4, 9000 Aalborg
Mandag-fredag 10-13
samt torsdag 16-17.
GLN (EAN) 5798000859401
CVR 57959215

Jacob Køhn Andersen
Domprovst
Tlf. 6120 6665
jaan@km.dk

Åse Merete Morsø
Studenterpræst
Tlf. 40 34 90 96
ammo@km.dk

 

 

Jørgen Ellekilde
Domorganist
Tlf. kontor 9812 7137
Mobil  2077 0149
joel@km.dk

Rikke Pedersen
Kirketjener
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk

 

Kirketjenere
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang
Postadresse:
Gammel Torv 4, 9000 Aalborg

Henriette Pedersen
Sognepræst
Tlf. 5152 1338
hp@km.dk

Erik Egstrup
Kordegn/Regnskab
Tlf. 9812 4670
eeg@km.dk

Organist og kantor
Signe Buch Ladehoff
Tlf. kontor 9812 7137
sibl@km.dk

Inge Marie Pedersen
Kirketjener
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk

Hanne Dahl
Sognepræst
Tlf. 2288 1538
hapd@km.dk
Træffes efter aftale alle dage undtaget fredag.

Nanna Elgaard Holm
Studenterpræst
Tlf. 2498 4670
naeh@km.dk

Louise Pilgaard Othello
Vikarierende Kordegn
Tlf. 9812 4670
lopo@km.dk

Anna Vestergaard
Børnekorleder
Tlf. 2628 6095
vestergaard.anna@gmail.com

Conni Halskou Rokkjær
Kirketjener
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk

KIRKEKONTORET
Tlf. 9812 4670
budolfi.domsogn@km.dk
Gammel Torv 4, 9000 Aalborg
Mandag-fredag 10-13
samt torsdag 16-17.
GLN (EAN) 5798000859401
CVR 57959215

Hanne Dahl
Sognepræst
Tlf. 2288 1538
hapd@km.dk
9000 Aalborg
Træffes efter aftale alle dage undtaget fredag.

KIRKETJENERE
Rikke, Conni og Inge
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang
Postadr. Gammel Torv 4
9000 Aalborg

Domorganist Jørgen Ellekilde
Tlf. 9812 7137, Mobil 2077 0149
joel@km.dk

Jacob Køhn Andersen
Domprovst
Tlf. 6120 6665, jaan@km.dk
9000 Aalborg

Henriette Pedersen
Sognepræst
Tlf. 5152 1338, hp@km.dk
Adelgade 10, 9000 Aalborg
Træffes efter aftale undtaget torsdag.

Studenterpræst Nanna Elgaard Holm
Tlf. 2498 4670, naeh@km.dk

Studenterpræst Åse Merete Morsø
Tlf. 4034 9096, ammo@km.dk

Organist & kantor
Signe Buch Ladehoff​
Tlf. 9812 7137
sibl@km.dk

Kordegn/regnskab Erik Egstrup
Tlf. 9812 4670, eeg@km.dk
Ikke tilstede mandage.

Kordegn Louise Pilgaard Othello
Tlf. 9812 4670, lopo@km.dk
Ikke tilstede fredage.

Kirketjener Rikke Pedersen
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang.

Kirketjener Inge Marie Pedersen
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang.

Kirketjener Conni Halskou Rokkjær
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang.

Børnekorleder Anna Vestergaard
Tlf. 2628 6095
vestergaard.anna@gmail.com