Kirkekontoret
Tlf. 9812 5670
Anna Syberg / Erik Egstrup
budolfi.domsogn@km.dk
Gammel Torv 4, 9000 Aalborg
Mandag-fredag 10-13 samt torsd.16-17.

Niels Christian Kobbelgaard
Domprovst
Tlf. 9812 2711
nck@km.dk
Dronning Christines Vej 20, 9000 Aalborg 

Nanna Elgaard Holm
Studenterpræst
Tlf. 2498 4670
naeh@km.dk

Jørgen Ellekilde
Domorganist
Tlf. kontor 98 127 137
Mobil  2077 0149
joel@km.dk

Rikke Pedersen
Kirketjener
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk

Kirketjenere
Tlf. 9813 4928
Rikke, Irene og Conni
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang
Postadr.: Gammel Torv 4, 9000 Aalborg
kirketjener@aalborgdomkirke.dk

Henriette Pedersen
Sognepræst
Tlf. 5152 1338
hp@km.dk
Adelgade 10, 9000 Aalborg
Træffes efter aftale undtagdet torsdag.

Erik Egstrup
Kordegn/Regnskab
Tlf. 9812 4670
eeg@km.dk

Margrethe T. Østergaard
Organist og kantor
Tlf. kontor 98 127 137
Mobil 2128 1419
mtoe@km.dk

Irene W. Pedersen
Kirketjener
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk

Hanne Dahl
Sognepræst
Tlf. 9812 3176/2288 1538
hapd@km.dk
C.W. Obels Plads 18, 9000 Aalborg
Træffes efre aftale alle dage undtaget fredag.

Christen Staghøj Sinding
Studenterpræst
Tlf. 4034 90 96
css@km.dk
Furrebyvej 12, 9480 Løkken 

Anna Rosiak Syberg
Kordegn/Webmaster
Tlf. 9812 4670
asy@km.dk

Anna Vestergaard
Børnekorleder
Tlf. 2628 6095
vestergaard.anna@gmail.com

Conni Halskou Rokkjær
Kirketjener
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk

KIRKEKONTORET
Anna Syberg / Erik Egstrup
Tlf. 9812 4670
budolfi.domsogn@km.dk
Gammel Torv 4, 9000 Aalborg
Mandag-fredag 10-13 samt torsd. 16-17.

Sognepræst Hanne Dahl
Tlf. 9812 3176/2288 1538
hapd@km.dk
C.W. Obels Plads 18
9000 Aalborg
Træffes efter aftale alle dage undtaget fredag.

KIRKETJENERE
Rikke, Irene og Conni
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang
Postadr. Gammel Torv 4
9000 Aalborg

Domorganist Jørgen Ellekilde
Tlf. 98 127 137, Mobil 2077 0149
joel@km.dk

Domprovst Niels Christian Kobbelgaard
Tlf. 9812 2711, nck@km.dk
Dronning Christines Vej 20
9000 Aalborg

Sognepræst Henriette Pedersen
Tlf. 5152 1338, hp@km.dk
Adelgade 10, 9000 Aalborg
Træffes efter aftale undtaget torsdag.

Studenterpræst Christen Staghøj Sinding
Tlf. 4034 9096, css@km.dk
Furrebyvej 12, 9480 Løkken

Studenterpræst Nanna Elgaard Holm
Tlf. 2498 4670, naeh@km.dk

Organist & kantor Margrethe T. Østergaard
Tlf. 98 127 137, Mobil 2128 1419
mtoe@km.dk

Kordegn/regnskab Erik Egstrup
Tlf. 9812 4670, eeg@km.dk
Ikke tilstede mandage.

Kordegn/webmaster Anna Syberg
Tlf. 9812 4670, asy@km.dk
Ikke tilstede fredage.

Kirketjener Rikke Pedersen
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang.

Kirketjener Irene W. Pedersen
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang.

Kirketjener Conni Halskou Rokkjær
Tlf. 9813 4928
kirketjener@aalborgdomkirke.dk
Kirketjenerkontoret ved handicapindgang.

Børnekorleder Anna Vestergaard
Tlf. 2628 6095
vestergaard.anna@gmail.com