NY DOMPROVST

Jacob Køhn Andersen er udnævnt til domprovst over Aalborg stift og provst for Aalborg Budolfi Provsti og som sognepræst i Budolfi Pastorat i Aalborg Stift pr. 1. december 2020.

Der vil være indsættelse ved højmessen 4. søndag i advent, den 20. december 2020 ved biskop Henning Toft Bro.

Jacob kommer fra et embede som provst i Skanderborg provsti og sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev pastorat. Vi siger velkommen og glæder os til samarbejdet.

 

Mit navn er Jacob Køhn Andersen. Jeg er 52 år gammel. Jeg er vokset op i Ringkøbing – ikke i et specielt kirkeligt hjem men dog et hjem med klaver. Jeg er uddannet teolog fra Århus Universitet. Jeg begyndte som præst i tre sogne på det sydlige Salling og derfra til Hørning ved Skanderborg, hvor jeg til nytår har været i 20 år – de sidste 3,5 år som provst for Skanderborg Provsti.

Jeg er meget glad, grænsende til det taknemmelige for udnævnelsen til domprovst i Aalborg. Det er en by, jeg ikke kender så særlig godt, men som alle taler meget smukt om. Jeg glæder mig til at lære sognet, byen og stiftet at kende. Og er sikker på, at det bliver en fornøjelse. Jeg håber i al beskedenhed på, at fornøjelsen ikke kun bliver på min side. (Foto: Anna Noer)


HISTORISKE HOTSPOTS
Bliv klogere på Aalborgs historie…

Byvandringer, der udforsker de historiske sider af Aalborg, er populære som aldrig før, og nu er Budolfi Kirke sammen med flere samarbejdspartnere klar med sit bud på en historisk byvandring, som har fået navnet Historiske Hotspots.

Byvandringen skiller sig ud fra de andre af slagsen, da man scanner QR-koder med sin smartphone på ti forskellige hotspots. Dermed kan man udforske byen på egen hånd uden at være afhængig af en fysisk rundvisning med en guide. Når man har scannet QR-koden for det specifikke hotspot, bliver man mødt af en kort videosekvens, der skiftevis veksler mellem noget drama og en fortæller i nutiden. Herunder er der en kort tekst om stedet, og hvis man er interesseret i at vide mere, kan man klikke dig ind på den fulde fortælling om stedet.

Byvandringen tager en rundt i Aalborgs historiske gader fra Aalborg Helligaandskloster over Budolfi Kirke og til Jens Bangs Stenhus. Undervejs stifter man bekendtskab med ti historiske hotspots i Aalborg, mens man bevæger dig gennem tiden fra middelalderen over reformationen og til renæssancen.

De ti hotspots er Aalborg Helligaandskloster, Rakkerens Hule, Latinergyden, Latinskolen, Budolfi Kirke, Gråbrødreklosteret, Tiendeladen, Aalborghus Slot, Jørgen Olufsens Gård og Jens Bangs Stenhus.

Byvandringen er blevet til på initiativ på Budolfi Kirke. Nordjyllands Historiske Museum har bidraget med museumsfaglig rådgivning. Aalborg Helligaandskloster og Folkekirkens Hus har været med i udviklingen, og Klostermarksskolen har bidraget med pædagogisk rådgivning og været med gennem hele testfasen.

Man kommer i gang med Historiske Hotspots ved at hente en folder i enten Budolfi Kirke, Aalborg Historiske Museum, Aalborg Helligaandskloster, Folkekirkens Hus eller i en af de mange butikker i Aalborg midtby, som har folderen stående. Alternativt kan man tilgå det via hjemmesiden www.historiskehotspots.dk.


De nyeste corona-restriktioner

I Budolfi arbejder vi for at gøre det trygt at komme til vores arrangementer. Vi forsøger at gennemføre så meget som muligt, dog vil der være tilfælde, hvor vi må aflyse.

Budolfis kirkerum og Klosterkirken
Umiddelbart får de nyeste restriktioner ikke nogle følger for de koncerter og gudstjenester, der holdes i Budolfi kirke og Klosterkirken.
Dette med en enkelt undtagelse. Som alle andre offentlige steder bliver vi pålagt at bære mundbind, når vi færdes stående.
Som konsekvens af dette vil altergangen indtil videre være aflyst i højmessen om søndagen.
Følg venligst personalets anvisning for, hvor man må sidde. Bænkene vil være spærret af, når der ikke er tjenester, men vi vil anvise pladser i sideskibet ved lysgloben, hvis man ønsker at sidde en stund i kirkens almindelige åbningstid og fordybe sig.

Fredagslukket
Budolfi kirke vil fortsat være lukket om fredagen, således at der kan blive gjort rent til weekendens tjenester.
Lørdag – kirken er kun åben ved koncerter og kirkelige handlinger.

Krypten
For Sogneeftermiddage og studiekredse gælder, at vi desværre må aflyse dem ud fra et forsigtighedsprincip.

Folkekirkens hus
For fælles arrangementer i Folkekirkens hus gælder, at man nøje følger de retningslinjer, der gælder for kulturinstitutioner. Man skal bære mundbind, når man færdes stående og sidde på de afmærkede pladser.

Venlig hilsen menighedsråd og personale i Budolfi kirke


AFLYST STUDIEKREDS: 2. NOV. og  7. DEC. KL. 19-21 I KIRKENS KRYPT
Studiekreds er aflyst ud fra forsigtigheds-hensyn.
Studiekreds ved Hanne Dahl og Henriette Pedersen: Sotens genealogi – sygdom i litteratur og filosofi


18. NOVEMBER KL. 19.00 I STUDENTERHUSET
Et demokratisk sundhedsvæsen? med Kjeld Møller Pedersen

Vi taler ofte om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Det er ikke blevet mindre siden vi har lært COVID19 at kende. Samtidig taler vi meget om ulighed i sundhed. Hvad er ulighed i sundhed? Forskelle i levetid, i adgangen til og forbrug af sundhedsydelser?
Kjeld Møller Pedersen er professor i sundhedspolitik-og økonomi, SDU og AAU. Har beskæftiget sig med sundhedsvæsenet siden 1975. Var amtssundhedsdirektør i Vejle Amt 1987 – 1991 og direktør i Legogruppen 1991-1999.


7. DEC. KL. 10-12 I FOLKEKIRKENS HUS
Babysang og voksensnak ved sangpædagog Anna Vestergaard og sognepræst Hanne Dahl.

Har du lyst til at lave noget med din baby og samtidig få tanket dig selv op, så sker det ved flyglet i Folkekirkens hus. Den første mandag i september, oktober, november og december kl. 10-12.

Anna Vestergaard er sangpædagog og aktuel med en udgivelse om børn, musik og sanser. Hun vil lave et sangprogram med fokus på sanserne. Medbring et tæppe som din baby kan ligge på.

Hanne Dahl er sognepræst og har arbejdet med børnelitteratur og filosofi i mange år. Hun vil lave et oplæg til voksensnak, der hver gang vil have et emne, som berører et centralt tema ved det at være menneske. Et miniforedrag, der tåler afbrydelse af babyer.

Der vil være kaffe, te, vand, frugt og boller. Det er gratis at deltage, og man møder bare op.