Vi flytter i Klosterkirken

Budolfi kirke vil være lukket i en længere periode grundet en omfattende renovering.

Kirken har fået mange revner efter ombygningen af Budolfi Plads. De skal udbedres og kirken skal kalkes både indvendigt og udvendigt. Dertil kommer at vi benytter lejligheden til at få malet bænkene, hvilket er tiltrængt. De alligevel skal flyttes når der skal opstilles stillads inde i kirken. Der er mange andre mindre vedligeholdelse opgaver, som er blevet udsat, fordi vi har vidst at vi skulle i gang med en stor renovering. Disse opgaver får vi løst nu.

Pinsedag den 5. juni er det sidste gang vi holder gudstjeneste indtil vi genåbner kirken til første søndag i advent.

I perioden hvor kirken er lukket vil alle vores gudstjenester, koncerter og kirkelige handlinger foregår i Klosterkirken som er en del af Aalborg Helligåndskloster.
I sommerperioden vil der være gudstjeneste hver søndag kl. 10. Fra 1. september vil der være gudstjeneste både kl. 10 og kl. 16:30 hver søndag. Gudstjenesterne kl. 10 vil ligne den søndagsgudstjeneste man kender fra Budolfi kirke. Eftermiddags-gudstjenesterne vil have samme form som de plejer.

Budolfi kirkes krypt vil fortsat være åben for tirsdagskaffe, sogneeftermiddage, konfirmandundervisning, korprøver og øvrige mødeaktiviteter.
Vi håber at alle vil bære over med for de gener det medfører. Vi glæder os til at byde jer indenfor i en nyistandsat kirke når vi nærmer os jul.

Kirkeværge Henrik Westen-Jensen og sognepræst Hanne Dahl


BABYSANG & VOKSENSNAK – I FOLKEKIRKENS HUS – For forældre på barselsorlov og deres babyer
ANNA VESTERGAARD & HANNE DAHL

I efteråret fortsætter vi med Babysang & Voksensnak – stadig fra kl. 10.00-12.00 – den 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. december i Folkekirkens Hus.

Har du lyst til at lave noget med din baby og samtidig få tanket dig selv op, så sker det ved flyglet i Folkekirkens hus.
Anna Vestergaard er sangpædagog og aktuel med en udgivelse om børn, musik og sanser. Hun vil lave et sangprogram med fokus på sanserne.

Hanne Dahl
er sognepræst og har arbejdet med børnelitteratur og filosofi i mange år. Hun vil lave et oplæg til voksensnak, der hver gang vil have et emne, som berører et centralt tema ved det at være menneske. Et miniforedrag, der tåler afbrydelse af babyer.

Medbring et tæppe som din baby kan ligge på. Der vil være kaffe, te, vand, frugt og boller. Det er gratis at deltage.
VI beder dog om tilmelding på www.folkekirkenshus.dk.


LIVET PÅ SPIL – I FOLKEKIRKENS HUS
ANNA VESTERGAARD, HANNE DAHL & OLE IZARD HØYER

Den 5. oktober og den 30. november: kl. 19.30 i Folkekirkens Hus
Dørene åbnes kl.19.00. Gratis billetter bestilles hos folkekirkenshus.dk.

Når krisen kradser
I Livet på Spil tager vi livtag med livets store spørgsmål. Denne gang skal de handle om kriser. Vi vil prøve at se på hvordan forskellige kriser er blev behandlet gennem tiden i rockens og poppens verden.

Vi er sanger og sangpædagog Anna Vestergaard, guitarist Ole Izard Høyer og sognepræst Hanne Dahl.
Anna og Ole vil synge og spille, undervejs vil Hanne reflektere over teksterne og sætte dem ind i en litterær og filosofisk sammenhæng.
Vel mødt til en aften med vores yndlingssange som tager livtag med de store spørgsmål i tilværelsen.


Tirsdag den 11. oktober kl. 14.30

Sogneeftermiddag med Cand.phil. i russisk Anne Pernille Bendtsen fra Aarhus.

“Min russiske families liv og skæbne i Stalins Skygge”

Jeg blev inviteret til at holde dette foredrag i en anden virkelighed, en virkelighed som ændrede sig kl. 4 om morgenen den 24. februar 2022. Derfor ændrer min fortælling sig, ikke det gennemlevede og oplevede og følte, men den historiske ramme, som min russiske families tragiske skæbne er en del af, og som vi alle er blevet en del af – et nyt foruroligende kapitel i verdenshistorien og samtidig skræmmende kendt.


FÆLLESSKAB – TO FOREDRAG I FOLKEKIRKENS HUS
Kom og mød markante forskere og debattører indenfor det samfundsvidenskabelige område. De vil give deres bud på hvordan Fællesskabet har det anno 2022.

Den 27. oktober kl. 19.30. Gratis adgang.
Nationalt fællesskab i en multietnisk befolkning
Foredrag ved Christian Albrekt Larsen

Professor Christian Albrekt Larsen beskriver muligheder for nationalt fællesskab i en multietnisk befolkning. Hvor går grænserne mellem dem og os? Hvad vil det sige at være dansker? Hvad vil det sige at være indvandrer?… Christian forsker for tiden i holdningen til ukrainske flygtninge, indvandreres tillid til danske institutioner og de konkrete møder mellem os og dem.

Den 3. november kl. 19.30. Hus. Gratis adgang.
Hvorfor det fælles og kollektive er vigtigere end det individuelle
Foredrag ved Henning Jørgensen

Henning Jørgensen – der har været professor i offentlig forvaltning, er kendt som arbejdsmarkedsforsker og en meget brugt ekspert og debattør. Han har ud over sit samfundsvidenskabelige forfatterskab også et omfattende kunsthistorisk.


HISTORISKE HOTSPOTS
Bliv klogere på Aalborgs historie…

Byvandringer, der udforsker de historiske sider af Aalborg, er populære som aldrig før, og nu er Budolfi Kirke sammen med flere samarbejdspartnere klar med sit bud på en historisk byvandring, som har fået navnet Historiske Hotspots.

Byvandringen skiller sig ud fra de andre af slagsen, da man scanner QR-koder med sin smartphone på ti forskellige hotspots. Dermed kan man udforske byen på egen hånd uden at være afhængig af en fysisk rundvisning med en guide. Når man har scannet QR-koden for det specifikke hotspot, bliver man mødt af en kort videosekvens, der skiftevis veksler mellem noget drama og en fortæller i nutiden. Herunder er der en kort tekst om stedet, og hvis man er interesseret i at vide mere, kan man klikke dig ind på den fulde fortælling om stedet.

Byvandringen tager en rundt i Aalborgs historiske gader fra Aalborg Helligaandskloster over Budolfi Kirke og til Jens Bangs Stenhus. Undervejs stifter man bekendtskab med ti historiske hotspots i Aalborg, mens man bevæger dig gennem tiden fra middelalderen over reformationen og til renæssancen.

De ti hotspots er Aalborg Helligaandskloster, Rakkerens Hule, Latinergyden, Latinskolen, Budolfi Kirke, Gråbrødreklosteret, Tiendeladen, Aalborghus Slot, Jørgen Olufsens Gård og Jens Bangs Stenhus.

Byvandringen er blevet til på initiativ på Budolfi Kirke. Nordjyllands Historiske Museum har bidraget med museumsfaglig rådgivning. Aalborg Helligaandskloster og Folkekirkens Hus har været med i udviklingen, og Klostermarksskolen har bidraget med pædagogisk rådgivning og været med gennem hele testfasen.

Man kommer i gang med Historiske Hotspots ved at hente en folder i enten Budolfi Kirke, Aalborg Historiske Museum, Aalborg Helligaandskloster, Folkekirkens Hus eller i en af de mange butikker i Aalborg midtby, som har folderen stående. Alternativt kan man tilgå det via hjemmesiden www.historiskehotspots.dk.