Menighedsrådet i Budolfi Sogn består af 10 valgte medlemmer og 5 præster.
Menighedsrådsmøder afholdes kl. 16.30 i kirkens krypt – indgang fra Gammel Torv.

Ansøgninger om økonomisk støtte bliver behandlet på menighedsrådsmødet to gange årligt: maj og november.

Møder i 2024
16. januar – 27. februar – 19. marts – 23. april – 21. maj – 18. juni – 20. august – 24. september – 22. oktober – 26. november.

17. marts, søndag, kl. 11.00 MENIGHEDSDAG
14. maj ORIENTERINGSMØDE OM MENIGHEDSRÅDSVALG
17. september MENIGHEDSRÅDSVALG OPSTILLINGSMØDE

BUDOLFI SOGNS MENIGHEDSRÅD 2020-2024

Formand Jette Engelbreth Holm
Næstformand Frank Wibæk Christensen
Kontaktperson Jette Spliid
Kirkeværge Henrik Westen-Jensen
Kasserer Claus Hein
Bygningssagkyndig Ole Knudsen, arkitekt
Underskriftberettigede: Jette Engelbreth Holm, Claus Hein
Regnskabsfører/sekretær Erik Egstrup, kordegn

Forretningsudvalg:
Jette Engelbreth Holm, formand,
Frank Wibæk Christensen, næstformand,
Claus Hein, kasserer,
Jacob Køhn Andersen, domprovst

Kirkeudvalg:
Henrik Westen-Jensen, Erik Froulund, Frank Wibæk Christensen, Vibeke Gamst, Claus Hein, Per Jacobsen

Aktivitetsudvalg:
Jacob Køhn Andersen, Hanne Dahl, Jørgen Ellekilde, Claus Hein, Sietske Møller, Ole Riis, NN

PR/Kommunikationsudvalg:
Hanne Dahl, Henriette Pedersen, Jørgen Ellekilde, Jette Spliid

Kunstudvalg/Messehageludvalg:
Frank Wibæk Christensen, Hanne Dahl, Vibeke Gamst, Jette Engelbreth Holm, Sietske Møller, Margrethe T. Østergaard

Frivilligeudvalg:
Per Jacobsen, Sietske Møller

Sikkerhedsudvalg:
Vibeke Gamst, kontaktperson, Per Jacobsen, Rikke Pedersen

Valgudvalg:
Jette Engelbreth Holm, Frank Wibæk Christensen, NN

Distriktsforeningen Aalborg – Budolfi:

Repræsentationer

Folkekirkens Hus bestyrelse: Jette Engelbreth Holm, Claus Hein, Jacob Køhn Andersen

Folkekirkens Hus forretningsudvalg: Jette Engelbreth Holm, Jacob Køhn Andersen

Samarbejdsudvalg med Aalborg Kloster:
Jette Engelbreth Holm, Jacob Køhn Andersen, Erik Egstrup

MR´s repræsentant i bestyrelsen for Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift: Ole Riis

Børnehave Budolfi Sogn bestyrelse: Per Jacobsen, Jette Spliid

Kirkens Korshær i Aalborg: Jacob Køhn Andersen

Sct. Nicolai Tjenesten: Jacob Køhn Andersen

Aalborg Menighedspleje: Sietske Møller, Jette Spliid

Deltagelse i medarbejdermøder: Jette Engelbreth Holm

Medarbejderrepræsentant:
Valgt af personale årligt: Jørgen Ellekilde

Arbejdsmiljørepræsentant:
Valgt af personale hver andet år: Vakant

Kontakt til Cityforeningen, Aalborg: Jacob Køhn Andersen