Menighedsrådet i Budolfi Sogn består af 10 valgte medlemmer og 5 præster.
Menighedsrådsmøder afholdes kl. 16.30 i kirkens krypt – indgang fra Gammel Torv.

Ansøgninger om økonomisk støtte bliver behandlet på menighedsrådsmødet to gange årligt: maj og november.

Møder i 2023
17. januar – 28. februar – 21. marts, MENIGHEDSDAG 26. marts – 18. april – 23. maj – 20. juni – 13. august – 19. september – 10. oktober – 28. november.

BUDOLFI SOGNS MENIGHEDSRÅD 2020-2024

Formand Jette Engelbreth Holm
Næstformand Frank Wibæk Christensen
Kontaktperson Jette Spliid
Kirkeværge Henrik Westen-Jensen
Kasserer Claus Hein
Bygningssagkyndig Ole Knudsen, arkitekt
Underskriftberettigede: Jette Engelbreth Holm, Claus Hein
Regnskabsfører/sekretær Erik Egstrup, kordegn

Forretningsudvalg:
Jette Engelbreth Holm, formand,
Frank Wibæk Christensen, næstformand,
Claus Hein, kasserer,
Jacob Køhn Andersen, domprovst

Kirkeudvalg:
Henrik Westen-Jensen, Erik Froulund, Frank Wibæk Christensen, Vibeke Gamst, Claus Hein, Per Jacobsen

Aktivitetsudvalg:
Jacob Køhn Andersen, Rita Andersen, Hanne Dahl, Jørgen Ellekilde, Claus Hein, Sietske Møller, Ole Riis, NN

PR/Kommunikationsudvalg:
Hanne Dahl, Henriette Pedersen, Anna Syberg, Rita Andersen, Jørgen Ellekilde, Jette Spliid

Kunstudvalg/Messehageludvalg:
Frank Wibæk Christensen, Hanne Dahl, Vibeke Gamst, Jette Engelbreth Holm, Sietske Møller, Margrethe T. Østergaard

Frivilligeudvalg:
Rita Andersen, Per Jacobsen, Sietske Møller

Sikkerhedsudvalg:
Vibeke Gamst, kontaktperson, Per Jacobsen, Rikke Pedersen, arbejdsmiljørepræsentant

Valgudvalg:
Jette Engelbreth Holm, Frank Wibæk Christensen, NN

Distriktsforeningen Aalborg – Budolfi:
Rita Andersen

Repræsentationer

Folkekirkens Hus bestyrelse: Jette Engelbreth Holm, Claus Hein, Jacob Køhn Andersen

Folkekirkens Hus forretningsudvalg: Jette Engelbreth Holm, Jacob Køhn Andersen

Samarbejdsudvalg med Aalborg Kloster:
Jette Engelbreth Holm, Jacob Køhn Andersen, Erik Egstrup

MR´s repræsentant i bestyrelsen for Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift: Ole Riis

Børnehave Budolfi Sogn bestyrelse: Per Jacobsen, Jette Spliid

Kirkens Korshær i Aalborg: Jacob Køhn Andersen

Sct. Nicolai Tjenesten: Jacob Køhn Andersen

Aalborg Menighedspleje: Sietske Møller, Jette Spliid

Deltagelse i medarbejdermøder: Jette Engelbreth Holm

Medarbejderrepræsentant:
Valgt af personale årligt: Jørgen Ellekilde

Arbejdsmiljørepræsentant:
Valgt af personale hver andet år: Rikke Pedersen

Kontakt til Cityforeningen, Aalborg: Jacob Køhn Andersen