Menighedsrådsmøde tirsdag den 19. januar kl. 16.30 afholdes virtuelt via Microsoft Teams.
Klik her for at deltage i mødet.

På valgforsamlingsmødet afholdt den 15. september 2020 i Budolfi krikes krypt blev der valgt 10 medlemmer, som sammen med sognets præster udgør menighedsrådet.

De valgte i Budolfi sogn er:
Vibeke Merete Gamst, Jette Engelbreth Holm, Claus Hein, Frank Wibæk Christensen, Jette Spliid Andersen. Sietske Vlieger Møller, Rita Andersen, Preben Ole Riis, Erik Froulund, Per Jacobsen og 2 stedfortrædere: Henrik Westen-Jensen og Jørgen Ramskov

 

Menighedsrådsmøder afholdes i kirkens krypt (indgang fra Gammel Torv).

Første møde i det nye menighedsråd er tirsdag 19. januar 2021 16.30

Menighedsrådet i Budolfi Sogn består af 10 valgte medlemmer og 5 præster.

Formand Jette Engelbreth Holm
Næstformand Frank Wibæk Christensen
Kontaktperson Vibeke Gamst
Kirkeværge Erik Froulund
Kasserer Claus Hein
Bygningskyndig synsmand Steen Trant

Økonomiudvalg:

Kirkeudvalg:

Aktivitetsudvalg:

Kommunikationsudvalg:

Kunstudvalg:

Frivilligudvalg:

Sikkerhedsudvalg:

 

Løn/personale/ansættelsesudvalg:

Valgbestyrelse: 

Repr. i menighedsbørnehavens bestyrelse:

Korshærsudvalget:

FDF Aalborg Søkreds:

Aalborg Menighedspleje:

Folkekirkens Nødhjælp:

Deltagelse i medarbejdermøder:

Medarbejderrepræsentant:
Valgt af personale årligt: Rikke Pedersen

Sikkerhedsrepræsentant:
Valgt af personale hver andet år: Rikke Pedersen

Samarbejdsudvalg med Aalborg Kloster:

MR´s repræsentant i bestyrelsen for Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift:

MR´s repræsentant i bestyrelsen for Folkekirkens Hus:

Kontakt til Cityforeningen, Aalborg:

Formandsnetværk i Budolfi provsti