På valgforsamlingsmødet afholdt den 15. september 2020 i Budolfi krikes krypt blev der valgt 10 medlemmer, som sammen med sognets præster udgør menighedsrådet.

De valgte i Budolfi sogn er:
Vibeke Merete Gamst, Jette Engelbreth Holm, Claus Hein, Frank Wibæk Christensen, Jette Spliid Andersen. Sietske Vlieger Møller, Rita Andersen, Preben Ole Riis, Erik Froulund, Per Jacobsen og 2 stedfortrædere: Henrik Westen-Jensen og Jørgen Ramskov

Mulighed for at udløse et afstemningsvalg

Indtil senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan der indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg. Dette vil i givet fald foregå den
17. november 2020.

Menighedsrådsmøder afholdes i kirkens krypt (indgang fra Gammel Torv).

Tirsdag 21. jan. 16.30
Tirsdag 25. februar 16.30
Onsdag 4. marts 16.00 Ekstraordinært møde
Tirsdag 17. marts 16.30 Aflyst pga. Covid-19
Tirsdag 21. april 16.30 Aflyst pga. Covid-19
Tirsdag 19. maj 16.30
Tirsdag 16. juni 16.30
Tirsdag 1. sept. 16.30
Tirsdag 15. sept. 16.30 valgforsamling
Tirsdag 20. oktober 16.30
Tirsdag 17. nov. 16.30

Menighedsrådet i Budolfi Sogn består af 10 valgte medlemmer og 5 præster.

Formand Jette Engelbreth Holm
Næstformand Frank Wibæk Christensen
Kontaktperson Vibeke Gamst
Kirkeværge Erik Froulund
Kasserer Claus Hein
Bygningskyndig synsmand Steen Trant

Økonomiudvalg:
Formand Jette Engelbreth Holm, næstformand Frank Wibæk Christensen, kasserer Claus Hein, Niels Christian Kobbelgaard og kordegn Erik Egstrup

Kirkeudvalg:
Peter Overgaard (formand for kirkeudvalg), Vibeke Gamst, Claus Hein, Per Jacobsen, Frank Wibæk, Erik Egstrup

Aktivitetsudvalg:
Niels Christian Kobbelgaard, Christen Staghøj Sinding, Hanne Dahl, Jørgen Ellekilde, Rita Andersen, Anna Syberg

Kommunikationsudvalg:
Redaktør af sognebladet Hanne Dahl
Henriette Pedersen, Per Jacobsen, Rita Andersen,
Anna Syberg (webmaster)

Kunstudvalg:
Claus Hein, Vibeke Gamst, Frank Wibæk

Frivilligudvalg:
Vita Kammersgaard, Sietske Møller

Sikkerhedsudvalg:
Valgt sikkerhedsrepræsentant Rikke Pedersen, kontaktperson Vibeke Gamst, Per Jacobsen

Præsteboligudvalg: Erik Froulund, Frank Wibæk, Jette Spliid

Løn/personale/ansættelsesudvalg:
Formand Jette Engelbreth Holm, kasserer Claus Hein, kontaktperson Vibeke Gamst, kordegn

Valgbestyrelse: Jette Engelbreth Holm, Christen Staghøj Sinding, Frank Wibæk

Repr. i menighedsbørnehavens bestyrelse:
Per Jacobsen, Jette Spiid

Korshærsudvalget:
Jette Spliid

FDF Aalborg Søkreds:
Henriette Pedersen

Aalborg Menighedspleje:
Jette Spliid, Sietske Møller

Folkekirkens Nødhjælp:
Jette Spliid

Deltagelse i medarbejdermøder:
Peter Overgaard

Medarbejderrepræsentant:
Valgt af personale årligt: Rikke Pedersen

Sikkerhedsrepræsentant:
Valgt af personale hver andet år: Rikke Pedersen

Samarbejdsudvalg med Aalborg Kloster:
Jette Engelbreth Holm, Niels Christian Kobbelgaard og kordegn

MR´s repræsentant i bestyrelsen for Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift:
Vibeke Gamst

MR´s repræsentant i bestyrelsen for Folkekirkens Hus:
formand Jette Engelbreth Holm, kasserer Claus Hein

Kontakt til Cityforeningen, Aalborg:
Niels Christian Kobbelgaard

Formandsnetværk i Budolfi provsti:NN