BUDOLFI KIRKE, AALBORG DOMKIRKE
Er åben september-maj kl. 10-15 på hverdage, lørdag kl. 10-12. I perioden juni-august kl. 10-16 på hverdage, lørdag kl. 10-14. Sommersøndage er kirken åben for besøgende kl. 12-15 og der er guide til stede. Se datoer i KALENDER.

GUDSTJENESTE Hver søndag kl. 10.
Har man behov for en bil for at komme til gudstjeneste, er der mulighed for at benytte kirkebilen. Henvendelse herom til kirkekontoret, tlf. 9812 4670, hverdage kl. 10-13.

KLOSTERKIRKEN er den anden kirke i sognet, hvor der afholdes gudstjenester, dåb, vielser, samt koncerter, og den er kun åben under disse. Se KALENDER. Indgang fra C.W. Obels Plads, gennem klostergården. Klosterkirken er en integreret del af Aalborg Helligåndskloster og i sommerperioden indgå i rundvisningen på klostret.

AFTALER, PERSONREGISTRERING m.m.
Kirkekontoret kan hjælpe vedr.: udskrivning af attester, aftaler om kirkelige handlinger, spørgsmål om fødselsanmeldelser og faderskab, navngivning, navneændring. Du kan henvende dig til kontoret med alt, hvad du måtte have af spørgsmål og ærinder til kirken. Kordegnen vil da sørge for at vise dig videre til rette vedkommende.

Digitale anmeldelser: Attestbestilling, ansvars- og omsorgserklæringer, navngivning, navneændringer og dødsfald indtastes på www.borger.dk.
Sikker e-mail: følsomme oplysninger, som f.eks. prøvelsesattest, ind- og udmeldelse af folkekirken (CPR-nr.) skal sendes sikker via dette link. Du skal logge på med NemID. I feltet “Hvem vil du kontakte” skriv: budolfi.domsogn@km.dk.


MELD DIG IND I FOLKEKIRKEN

Ønsker du at blive medlem kan du rette henvendelse til en af præsterne eller kirkekontoret i det sogn, hvor du har bopæl.

Er jeg medlem?
Er du i tvivl om, om du er medlem? Så log ind på borger.dk med NemID og slå op i CPR (Samfund og rettigheder/Medlemskab af folkekirken/Registerindsigt CPR). Her kan du se, hvornår du er indmeldt og/eller udmeldt.

DÅB
Dåb aftales med kordegnekontoret på telefon 9812 4670, ikke per e-mail. I Budolfi kirke holder vi dåb søndage ved højmessen kl. 10. Derudover er der dåb i Klosterkirken nogle lørdage – se i KALENDER.
Navnet på barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere sendes på budolfi.domsogn@km.dk. Send ikke cpr. nr.
Fadderne behøver ikke at være medlem af Den Danske Folkekirke, men skal selv være døbt med en kristen dåb.
Forud for dåben har forældrene en samtale med den præst, der skal døbe barnet.

VIELSE
I kan blive gift i folkekirken, når mindst en af jer er medlem.
Dato for vielsen aftales med kirkekontoret på tlf. 9812 4670, ikke per e-mail. Vielse kan tidligst bookes 1 år forud. Vi skal bruge prøvelsesattest samt 2 vidner (navne og adresser), som skal være til stede ved vielsen. Prøvelsesattesten skal afleveres på kirkekontoret – eller sendes via sikker e-mail.
Før vielsen taler brudepar og præst om salmer, vielsesritualet og andre praktiske spørgsmål.
I kan søge inspiration og hente salmetekster på dendanskesalmebogonline.dk.

Navneændringer der foretages i forbindelse med en vielse er gebyrfri såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab. Navneændring søges via borger.dk.

KONFIRMATION
Konfirmander fra Klostermarksskolen bliver konfirmeret i Budolfi kirke.

Konfirmationen i 2025 bliver afviklet i weekenden:
26. og 27. april.

I 2026 er det 11. og 12. april.


Webmaster Anna Syberg, kordegn, asy@km.dk